Sağlıkta kurumsal hafıza yok oluyor

CİSÜ Platformu öncülüğünde Eskişehir’de düzenlenen çalıştayda, sağlık birimleri arasında bilgi akışının bozulduğu ve kurumsal hafızanın kaybolduğu vurgulandı.

 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu tarafından gerçekleştirilen "Eskişehir'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştayda, sağlık birimleri arasında iç bilgi akışının bozulduğuna dikkat çekilerek, sağlık sisteminde kurumsal hafızanın kaybolduğu ifade edildi. CİSÜ Platform Sözcüsü Filiz Kocaboğa, özellikle sevk sisteminin sistematik şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 

 

CİSÜ Platformu tarafından düzenlenen çalıştaya Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları, Tepebaşı Belediyesi Eşitlik Birimi, Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Mülteci Destek Derneği, Eksi 25 Derneği, Eskişehir Okulu, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, MorEl Eskişehir LBGTT Oluşumu, Kadın Savunma Ağı İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Anadolu LGBTİ+ ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’den temsilciler katıldı. 

 

Mevcut sorunların tartışıldığı çalıştayda; sevk sisteminin güçlendirilmesi gerektiği ve randevu alınamadığı için birçok hastanın tedavisine başlanamadığı dile getirildi. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetinin ebe ve hemşirelerle başlayan bir hizmet olduğuna değinilen çalıştayda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekimler dışındaki tüm sağlık çalışanlarının mesleki birikimlerini geçersiz kıldığı ve CSÜS konusunda ehil olan personelin farklı birimlere dağıtıldığı belirtildi. Çalıştayda, doğurganlığın düzenlenmesi/AP, gençlerin cinsellik eğitimi, LGBTİ+ların hizmete erişiminin de geri planda kaldığına işaret edilerek, kontraseptif malzemelerin 1. basamak sağlık kurumlarınca ücretsiz dağıtılmamasının büyük sorun oluşturduğu kaydedildi. Toplantıda ayrıca hastanelerde kürtaj işleminin puan ve kodu olmaması sebebiyle hastane yönetimlerinin bu işlemi yapmak ve kayda geçmekte zorluk yaşadığının altı çizildi. 

 

Yerel yönetim-kamu kurumları arasında koordinasyon yok

1.basamaktaki sağlık birimleri arasında bilgi akışının bozulduğu ve kurumsal hafızanın kaybolduğu vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: “Belediyeler-kamu arası koordinasyon yok. Danışanı kamuya yönlendirdiğinde, eğer danışan kendisi bilgilendirmezse takip edemiyoruz. Aile Sağlık Merkezlerinden (ASM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Göçmen Sağlığı Merkezleri (GSM) ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimleri’yle (KETEM) hasta gönderiyoruz ama planlanmış bir koordinasyon yok. Herkesin her yere başvurabildiği bir sistem bu. Koordinasyon olsa hastayı takip edebiliriz ama herkes her yere başvurabiliyor. Belediye yeni sağlık birimi açamıyor, izin alamıyor. Devlet, ‘tasarruf tedbirleri’ sebebiyle yatırımları durdurdu.”

 

Toplantıda getirdikleri öneriler hakkında bilgi veren CİSÜ Platformu Sözcüsü Filiz Kocaboğa, sevk sisteminin sistematik biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, ASM’lerde kadrolu bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi. Bölge halkının farkındalığını artırmak amacıyla broşürler dağıtılabileceğini  ifade eden Kocaboğa, “Sağlık eğitimi müfredatı dezavantajlı gruplar açısından güncellenmeli. Meslek içi eğitimler yapılmalı ve geliştirilmeli. Sağlık çalışanları arasında akran danışmanlığı ağı kurulabilir. Belediyeler ve STK’lar sağlık hizmetleri ve cinsel haklarla ilgili kamuoyu oluşturmak için çalışmalar yapmalı” dedi. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bu Haberi Paylaşın
Başa dön tuşu