Kamu İhale Davası Nedir?

Basın Bülteni

Kamusal alanlarda verilen hizmetler sırasında ortaya çıkan gereksinimler ihaleler açılarak temin edilebilmektedir. Mal ve hizmet alımları veya yapım işleri için başvurulan ihale yöntemi kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılabilmesi için gerekli olur. Kamu ihalelerinde bir şüphe oluşması durumunda kişilerin başvurabilecekleri kanun yolları bulunur. Bu sebeple kamu ihale davası nedir? Merak edilir.

İhale davası açılmadan önce izlenmesi gereken bir süreç bulunurken bu aşamaların ardından istenilen sonuç alınamadığında İdare Mahkemesi’ne başvuru hakkı kişilere tanınmıştır. Kamu ihale kanunu 4734 sayılı kanun maddesi ile düzenlenir. Kamu ihale sözleşmelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ise 4735 sayılı kanun maddesine başvurulur.

Kamu ihaleleri belirli usullere uygun olarak yapılırken bunlar arasında yer alan yöntemler; pazarlık usulü, açık ihale usulü ya da belli istekliler arasında ihale usulü olur. Hukuk kuralları aracılığı ile de bu tür ihalelerde toplum menfaatleri korunur.

İhale Davası Neden Açılır?

Kamusal alanda devlet üçüncü kişilere iş yaptıracağı zaman ihale açar. Bu ihalelerle ilgili olarak bir şüphe oluşması durumunda ise itiraz hakkı bulunur. İhale davası neden açılır? Araştırılan bir konu olurken bu dava açılmadan önce bazı süreçlerin takip edilmesi gerekir.

Kamu ihale davası öncesinde şikâyet ve itirazen şikayet aşamalarının geçilmiş olması gerekirken başvuru yapan tarafın bu itirazlarına yanıt verilmiş olması gerekir. Ayrıca itiraz işlemlerinin ardından dava açma süresinin de kaçırılmaması önemli bir ayrıntıdır.

Şikâyet ve itirazen şikayet aşamalarında başvuru yapılacak merciler de farklı olur. Buradan istenilen sonuç alınamadığında ise dava yolu açılır.

Kamu İhale Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Kamu ihaleleri kamunun menfaatlerinin etkili bir biçimde temin edilmesi için gerçekleştirilir. Kaynakların verimli kullanılması bu ihalelerin en temel amacı olurken ihaleye katılacak olanların bazı koşulları yerine getirmesi gereklidir. Kamu ihale davalarına yönelik olarak itiraz süreçlerinden istenilen sonuç alınamadığı takdirde kanun yoluna başvurulabilir. Kamu ihale davası hangi mahkemeye açılır? Sorusuna bundan dolayı yanıt aranır.

Kamu ihale davaları İdare Mahkemesi’ne açılan dava türleridir. İhale ile ilgili bir şüphe oluştuğunda ilk yapılması gereken şikâyet aşamasıdır. İhalenin zorunlu olarak yapıldığı durumlarda sözleşme imzalanmadan 5 gün öncesine kadar şikâyet hakkı bulunur. Acil olmayan durumlarda ise süre 10 gün olarak belirlenmiştir. Bu süreçte ihaleyi yapan idareye dilekçe verilerek itiraz yapılır. Şikâyet, ihaleyi yapan idareye; itirazen şikâyet ise Kamu İhale Kurumu’na yapılır. İdareye yapılacak şikayetler 10 gün içerisinde gerekçeli kararla birlikte açıklanır.

Şikâyet eden tarafa 3 gün içerisinde gerekçeli kararın tebligatı yapılır. İdare istenilen doğrultuda karar almadıysa bu durumda da itirazen şikâyet süreci başlar ve Kamu İhale Kurumu’na başvuru yapılması gerekir. Bu itirazlar istenilen sonuçları vermediği takdirde ise dava yolu başvurulabilecek bir başka seçenektir. Bu durumda da İdare Mahkemesi’ne dilekçe verilmelidir.

Bu Haberi Paylaşın